Mijn kinderen zijn op hun 18e volwassen genoeg om over hun erfenis te beschikken.

Toelichting

Vaak wordt in testamenten bepaald dat tot 23 jaar iemand meekijkt bij de besteding van een erfenis, dit wordt de bewindvoerder genoemd. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld toestaan dat geld wordt besteed voor studie of de aankoop van een woning. Als het kind echter dure auto’s wil kopen dan kan de bewindvoerder de toestemming weigeren en kan het geld nog niet besteed worden.

Uiteraard kan het bewind ook eindigen op een andere leeftijd.