Zou jij je ouders in huis nemen als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen?

Toelichting

Als je als mantelzorger je ouders in huis neemt, kan dat veel gemak opleveren. Wel is het belangrijk om dit ook juridisch te regelen. Dan kun je aan verschillende dingen denken. Wat als iemand overlijdt, of als er onderling ruzie komt? Op welke reden woon je bij iemand anders in? Wil je zelf eigenaar zijn van de woning? Komt de mantelzorger een vergoeding toe? Wordt het thuiswonende kind bevoordeeld ten opzichte van de andere kinderen? Hoe zit het met toeslagen en uitkeringen?