Een schenking komt altijd toe aan het eigen kind, nooit aan de partner.

Toelichting

Sinds 2018 wordt er niet meer standaard gehuwd in gemeenschap van goederen, maar ontstaat er door het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen.

Dit betekent onder meer dat erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen. Omdat veel mensen voor 1 januari 2018 zijn gehuwd vallen nog steeds veel schenkingen en erfenissen in een gemeenschap van goederen. Dit kan worden voorkomen door een uitsluitingsclausule op te nemen bij de schenking of in een testament. Omgekeerd kan het ook, dat op de schenking of erfenis een insluitingsclausule van toepassing is. Dan is het juist wel de bedoeling dat de schenking of erfenis in de gemeenschap valt. Dan moet er dus ook verdeeld worden bij echtscheiding.