Goede doelen zouden ook schenkbelasting moeten betalen.

Toelichting

Veel goede doelen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting door de belastingdienst. Om als goed doel in aanmerking te komen voor de vrijstelling kan de ANBI-status worden aangevraagd bij de belastingdienst. In dat geval wordt over ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting geheven en zijn de giften bij de gever ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Goede doelen krijgen ook kritiek. Het geld wordt niet altijd goed besteed. Je kunt je dan afvragen of de belastingvrijstelling terecht is.