Wie zorgt voor jouw huisdier als je overleden bent?

Toelichting

In een testament kun je veel regelen. Ook wie de zorg voor je huisdier overneemt na je overlijden.

Er zijn steeds meer mensen die ook een goede regeling voor een huisdier willen regelen bij opname in een verzorgingstehuis of bij overlijden. Ook wordt er samen aandacht besteed aan huisdieren in andere overeenkomsten, zoals het samenlevingscontract. Bij wie blijft de hond bij uit elkaar gaan?