Dilemma: wie vertrouw je meer? Je schoonmoeder of je buurman?

Toelichting

In een levenstestament kun je iemand aanwijzen die jouw zaken mag regelen als je dit zelf niet meer kunt.

Zo kun je bepalen wie je geldzaken dan regelt, het huis mag verkopen als je daar zelf niet meer kunt wonen en wie je medische belangen behartigt. Het is wel van belang dat je degene die je zaken regelt goed vertrouwt, omdat het levenstestament vaak pas in werking treedt als je zelf je zaken niet meer goed kunt behartigen.

De vraag is dus: wie vertrouw je voldoende om je zaken te regelen. Het is overigens ook aan te bevelen dat de gevolmachtigde wordt gecontroleerd.