Mijn partner mag mijn geld opmaken, ook als mijn kinderen daardoor niets krijgen.

Toelichting

Veel (echt)paren willen de langstlevende goed verzorgd achterlaten. Maar meestal moet het vermogen uiteindelijk wel bij de eigen kinderen terechtkomen. In een goed testament worden de belangen van de langstlevende partner vastgelegd, maar is ook oog voor de belangen van de kinderen. Vooral in het geval er een stiefouder in het spel is, is het soms lastig om tot een verdeling te komen waar iedereen achterstaat.