Feit of fabel? Soms moet je meer dan 50% erfbelasting betalen.

Toelichting

Fabel!in 2020 is dit niet zo.

In Nederland is het maximumtarief voor erfbelasting op dit moment 40%. Kinderen betalen maximaal 20%, kleinkinderen 36% en andere verkrijgers 40%. Voordat het maximum wordt betaald geldt eerst nog een lager tarief (10%, 18% en 30%).
De vrijstellingen en schijven wijzigen ieder jaar.

In theorie kan er meer erfbelasting verschuldigd zijn, bijvoorbeeld omdat een woning voor de erfbelasting wordt gewaardeerd op de WOZ waarde. Als de woning minder waard is, moet ook over het verschil erfbelasting betaald worden. Meestal is de waarde in het economisch verkeer hoger dan de WOZ waarde.