Stelling: Een hypotheek regelen kan prima online.

Toelichting

Je kunt steeds meer zaken online regelen. Ook het aanvragen van een geldlening voor de aankoop van een woning kan online. Vervolgens worden die stukken aan de notaris toegezonden. De hypotheekakte wordt daarna bijna altijd bij de notaris op kantoor getekend.

De notaris zorgt voor rechtszekerheid. De notariële akten zijn de basis voor het kadaster. In het kadaster kun je zien wie welk vastgoed op naam heeft en of er een hypothecaire geldlening is gevestigd.

Je zou er ook voor kunnen kiezen om de makelaar of de banken de akte van levering of hypotheek bij het kadaster te laten inschrijven. Die partijen zijn echter niet onafhankelijk.