Boeterente bij hypotheekoversluiting van hoge naar lage rente is niet eerlijk.

Toelichting

Boeterente is verschuldigd omdat er met de bank een lening tegen een vaste rente is afgesproken. Als de rente daalt vindt de client, dat hij te veel rente betaalt.

Hij wil daarom vervroegd aflossen en een nieuwe lening aangaan. De bank moet het geld dan weer aan een ander uitlenen tegen een lagere rente. De bank heeft schade en rekent daarom boeterente.