Iedereen zou bij zijn overlijden iets moeten nalaten aan een goed doel.

Toelichting

We hebben in Nederland de vrijheid om een testament te maken. In dit testament mag veel bepaald worden. Een van de bepalingen kan zijn dat je een deel van het vermogen nalaat aan een goed doel. Een goed doel betaalt meestal geen erfbelasting.